Το μπλε φως

Το μπλε φως φέρνει την προφητεία της αλλαγής.
Υπάρχει μια αλλαγή που συντελείται στη συνείδηση, στη συλλογική συνείδηση, κάθε 2.000 χρόνια. Επίσης, μία αλλαγή συντελείται στη συλλογική συνείδηση της γης. Γιατί η γη είναι μία ύπαρξη που ζει και αναπνέει. Κι αυτή επίσης έχει την εμπειρία μιας αλλαγής, κάθε 24.000 χρόνια. Τώρα, και οι δύο αλλαγές συμπίπτουν. Μπαίνουμε στην Εποχή του Υδροχόου (για την ανθρωπότητα) και στην Εποχή του Κουαλιντού (για το πεδίο της γης). [«Κουαλιντού» : η πλησιέστερη λέξη που αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη ηχητική δόνηση].

Όπως υπάρχουν 12 σημεία του ζωδιακού, σε σχέση με την κατανόηση της αστρολογίας πάνω στο πεδίο της γης, υπάρχουν τα 24 ζωδιακά σημεία της οικουμένης. Όπως ένας άνθρωπος έχει ένα ιδιαίτερο ζώδιο στο οποίο γεννήθηκε, έτσι και για τη γη υπάρχει ένα ζώδιο ανάμεσα στα ζωδιακά σημεία της οικουμένης. Το όνομα «Κουαλιντού» είναι το ζωδιακό σημείο αυτής εδώ της οικουμενικής εποχής, που τις διεργασίες της περνάει η γη.
Η προφητεία από το μπλε φως έρχεται μέσα από μπλε φως που κατευθύνεται στο πεδίο της γης.

Το μπλε, επίσης, στην εσωτερική σημασία του, συμβολίζει την υπnρεσία. Είναι η νέα εποχή του «πώς μπορώ να υπηρετήσω περισσότερο». Έτσι, στο μπλε φως ενυπάρχει η προφητεία της υπηρεσίας προς άλλους.
Η γη δεν θα καταστραφεί. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η γη είναι μέρος ενός γαλαξιακού συστήματος. Ακόμα κι αν στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι έχουν αποκλείσει από τη συνείδησή τους τη σύνδεση που έχουν με τις γαλαξιακές κοινότητες, η γη διατηρεί τη σύνδεσή της με αυτές.
Η γη δεν θα καταστραφεί, αλλά θα παραμείνει μέρος της γαλαξιακής κοινότητας, της συμπαντικής κοινότητας.

Η γη κάνει την επιλογή της να υψώσει τη δόνησή της σε μία δόνηση τέταρτης διάστασης, σε μια μακρά διαδικασία.

Άρα η γη δεν θα επιτρέψει η ίδια την καταστροφή της. Αν δεν προσφερόταν βοήθεια (ενν. από τις μη ενσαρκωμένες ψυχές οδηγών, Διδασκάλων, κ.λπ), το μυαλό της ανθρωπότητας, στην παρούσα κατάστασή του, θα επιχειρούσε πράγματι να καταστρέψει τον πλανήτη με την ενέργεια της απληστίας. Η «μόλυνση» αυτή άρχισε την «εποχή της εκβιομηχάνισης». Ο πλανήτης έχει την ικανότητα να αυτοκαθαριστεί και αυτό θα γίνει, είτε με τη συγκατάθεση της ανθρωπότητας είτε χωρίς.

Εκείνοι που θέλουν να μετακινήσουν τη δόνησή τους προς μία δόνηση αγάπης, θα συμπλεύσουν με τη δόνηση της γης.
Εκείνοι που δεν θέλουν, θα επιλέξουν ν' αφήσουν αυτό το συγκεκριμένο σχολείο και να ταξιδέψουν σ' ένα άλλο σχολείο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. (Αυτοί είναι όσοι αρνούνται την καρδιά, όσοι επιλέγουν να μείνουν προσκολλημένοι στο μυαλό, σε μία κατάσταση στενο-χώριας που θα την ονομάζαμε «συνείδηση του Νεάντερταλ»). Και πάλι είναι προσωπική επιλογή το τι επιλέγει κανείς να κάνει.

Το προς τα πού έλκεται μία ψυχή, σε ποιο συγκεκριμένο σχολείο, είναι ανάλογο με τη δόνησή της. Αυτό το συγκεκριμένο σχολείο, η «γη», εξελίσσεται τώρα, υψώνοντας τη δόνησή του. Αυτοί που αντιτίθενται στο να υψώσουν τη δική τους δόνηση, δεν σημαίνει ότι κατακρίνονται. Θα μετακινηθούν σε άλλο σχολείο, γιατί η γη δεν θα διατηρήσει το φυσικό τους σώμα.

Εκείνοι που αρνούνται το φως - δηλαδή την καρδιά - θα έχουν την εμπειρία των όσων προανήγγειλαν πολλοί προφήτες αναφερόμενοι στο τέλος αυτής της εποχής. (Αποκάλυψη - Νοστράδαμος).
Το μήνυμα είναι ότι όλοι, απ' άκρη σ' άκρη της γης, θα αισθανθούν την αλλαγή, δηλαδή τη διαδικασία καθαρισμού. Δεν θα συμφωνούν όλοι μ' αυτήν. Αλλά θα γίνει, έστω κι έτσι!

Ένας κύκλος κλείνει και ανοίγει ένας άλλος.