Το μέλλον της Γης και των ανθρώπων

Έχει γραφεί από παλιά στις Γραφές ότι οι λεγόμενοι «ταπεινοί» θα κληρονομήσουν τη γη. Δεν είναι όμως παρά μια μετάφραση που έχει χάσει το νόημά της. Γιατί το «ταπεινοί» αναφέρεται στην ενδυνάμωση του εαυτού χωρίς το εγώ. (...)

Η «κληρονομιά της γης» έρχεται να δει τη γη σαν μάνα που γεννάει. Γιατί είναι από τη μάνα Γη και τον πατέρα Ουρανό που γεννιέται η ανθρωπότητα. Μέσα απ' αυτή τη γέννα, μέσα απ' αυτή τη διαδικασία, της ζωής, αρχίζει η κατανόηση της εξέλιξης του Θεού μέσα στον εαυτό. (...)

Καθώς ο καθένας σας θα ψάχνει μες στην καρδιά του, θα οδηγηθεί να δουλέψει γι' αυτή τη δημιουργία ...  Επειδή η ανθρώπινη συνείδηση έχει την τάση να μπαίνει στο φόβο, έχει μεγάλη σημασία αυτά τα λεγόμενα «κέντρα», αυτές οι λεγόμενες «κοινότητες», να μην ανήκουν προσωπικά σε ένα άτομο, αλλά να συγκεντρωθεί εκεί μια συλλογική ενέργεια στην υπηρεσία όλων, του ενός προς τον άλλο. Όπου δεν θα υπάρχει κάποιος αρχηγός που θα λέει στους άλλους πώς να ζήσουν, αλλά να μπορεί ο καθένας να συμφωνήσει για το μοίρασμα της καρδιάς, που είναι η έκφραση του τι νιώθει κανείς χωρίς το φόβο της κατάκρισης. Αυτό οδηγεί στη σύμπνοια την οποία αληθινά αντιπροσωπεύει η εποχή του Υδροχόου.

Εμείς, ο Γιόνα, θα ταξιδέψουμε σε κάθε τέτοιο κέντρο ανά τον κόσμο σας και θα βοηθήσουμε. Δεν πρόκειται να πούμε σε κανέναν πώς να ζήσει΄ δεν το 'χουμε κάνει ούτε πρόκειται ποτέ να το κάνουμε. Σκοπός μας είναι μόνο να προσφέρουμε βοήθεια. Είμαστε εδώ για να διδάξουμε τους μαθητές πώς να γίνουν δάσκαλοι. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στο άνοιγμα της καρδιάς΄ όχι στα δημιουργήματα του μυαλού, αλλά στο άνοιγμα της καρδιάς, έτσι ώστε πραγματικά να κυλήσει ανεμπόδιστα ο δεσμός της αγάπης όπως συνέβαινε στη χώρα του Μου. Εκείνος ο κύκλος τώρα επανέρχεται. Είναι ένας θεραπευτικός κύκλος: όπως η γη βρίσκεται σ' έναν κύκλο θεραπείας, έτσι κι η ανθρωπότητα βρίσκεται σ' έναν κύκλο θεραπείας.