10.5 Η δύναμη του διακτινισμού


Στο μέλλον, επιστήμονες του στρατού θα ανακαλύψουν μια νέα δύναμη, που περιλαμβάνεται στις ανατολικές παραδόσεις - τη δύναμη του διακτινισμού. Ως αποτέλεσμα οι χώρες αυτές και ιδιαίτερα η Ινδία, θα εμβαθύνουν στην ανακάλυψη αυτή και θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δόξα. Στην  πραγματικότητα,  δεν  πρόκειται για ανακάλυψη. Η δύναμη αυτή και οι αποδείξεις για την ύπαρξή της ήταν μπροστά στα μάτια σας και υπήρχαν πάντα εκεί αλλά τα γεγονότα είχαν παρερμηνευτεί και συσχετιστεί εσφαλμένα


Τα ουράνια σώματα χωρίς όρια ορατά στο μάτι
έρχονται να θολώσουν το μυαλό για δικές τους αιτίες.
Το σώμα, μαζί με το μέτωπο, οι αισθήσεις, το κεφάλι όλα αόρατα,
καθώς οι ιερές προσευχές χαμηλώνουν. (IV-25)


Η μεταφυσική ερμηνεία του τετράστιχου είναι πως η ανθρωπότητα γενικότερα θα αρχίσει να εξελίσσεται πνευματικά. Μια άλλη, πιο συγκεκριμένη ερμηνεία είναι πως κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον θα γίνουν διαστρικά ταξίδια. «Τα ουράνια σώματα χωρίς όρια ορατά στο μάτι» είναι τα αστέρια που υπάρχουν από πάντα. Οι άνθρωποι θα διευθύνουν τα ταξίδια τους με εκπομπές του μυαλού και τηλεπαθητική ικανότητα, και όχι με μηχανικούς χειρισμούς.