9.5 Η Αυστραλία    


Η περιγραφή του Νοστράδαμος για την Αυστραλία ήταν ενδιαφέρουσα γιατί την είδε ως μια από τις τυχερές ηπείρους. Δεν θα γίνονταν πολλές αλλαγές και γι' αυτό το λόγο δε σχεδιάστηκε κανένας χάρτης.

Η Αυστραλία ήταν μια άγνωστη ήπειρος στα χρόνια που ζούσε. Μετά τη μετατόπιση, οι γεωγραφικές συντεταγμένες θα είναι διαφορετικές σε σχέση με την ξηρά, επειδή οι πόλοι θα βρίσκονται αλλού.

Ο βυθός του ωκεανού ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα μετακινηθεί λίγο και οι ναύτες θα πρέπει να μάθουν τώρα από πού περνούν τα καινούργια ρεύματα. Η Αυστραλία θα υποφέρει από κάποιες καταστροφές, αλλά κατά βάση δεν θα αλλάξει σχήμα, θα έχει επίσης και μια καινούργια τοποθεσία.
Από την στιγμή που η ήπειρος αυτή δεν θα σπάσει, θα είναι άραγε ασφαλής για τους ανθρώπους να καταφύγουν εκεί;
Να παραμείνουν απομακρυσμένοι από τις ακτές και τις ερήμους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες πόλεις είναι παραθαλάσσιες, αντιλαμβανόμαστε πως θα καταστραφούν από παλιρροϊκά κύματα. Το κεντρικό σημείο της χώρας, που είναι έρημο, θα έχει να αντιμετωπίσει άγριες καταιγίδες και πλημμύρες. Θα υπάρξουν κλιματικές αλλαγές.