6.5 Δυνάμεις εναντίον του Αντίχριστου

Οι δύο μεγάλες δυνάμεις ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν τον Αντίχριστο. Για τον σκοπό αυτό :


οι δύο μεγάλοι συναντιούνται ανάμεσα σε δύο βουνά
θα εγκαταλείψουν τη μυστική τους διαμάχη. (VI-47)


Θα υπάρξει ακόμα και μία ομάδα Χριστιανών, οι οποίοι θα ενωθούν στην εγγύς Ανατολή εναντίον του Αντίχριστου, υπό μορφή αντιστασιακού κινήματος :


Η μεγάλη ακολουθία του δόγματος του σταυρού
θα εμφανιστεί στη Μεσοποταμία.
Κοντά στον ποταμό εύθυμη συντροφιά
που θα θεωρήσει έναν τέτοιο νόμο επιβλαβή. (III-61)


Αλλά και οι αγρότες δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια:


Οι πεδιάδες της Αυσονίας, πλούσιες και πλατιές,
θα δημιουργήσουν πολλές αλογόμυγες και ακρίδες,
που το φως του ήλιου θα σκοτεινιάσει.
Θα καταβροχθίσουν τα πάντα και θα φέρουν μεγάλο λοιμό. (IV-48)


Χρησιμοποιώ συμβολικά το όνομα Αυσονία για να παρουσιάσω τις μυστικές κινήσεις των πολεμιστών των αγροτικών περιοχών. Οι «πεδιάδες της Αυσονίας» συμβολίζουν τις αγροτικές περιοχές που διασχίζει κανείς όταν ταξιδεύει από πόλη σε πόλη.
Αρχικά και για λίγο καιρό δεν θα έχουν σημαντικές νίκες ενάντια του εχθρού, αλλά θα γίνουν απειλητικοί σαν ένα σμήνος από ενοχλητικές «αλογόμυγες και ακρίδες». Θα καταφέρουν να κρατήσουν την προσοχή του εχθρού αποσπασμένη τόσο ώστε να δώσουν την ευκαιρία στους πολεμιστές να νικήσουν κάποιες φορές. «Το φως του ήλιου θα σκοτεινιάσει» από τα μηχανήματα ψεκασμού της σοδειάς που θα χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν τον σκοπό τους.


Με τον στίχο «θα καταβροχθίσουν τα πάντα και θα φέρουν μεγάλο λοιμό» εννοώ ότι κάθε φορά που οι αγρότες συνειδητοποιούν πως οι δυνάμεις του εχθρού καταφθάνουν, θα θερίζουν και θα κρύβουν όλα τα τρόφιμα ή, αν δεν προλάβουν, θα τα καίνε, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Έτσι ο εχθρός δεν θα μπορεί να τραφεί από τους καρπούς της γης, όπως είχε υπολογίσει. Αυτή είναι και η γνωστή στρατηγική της καμένης γης.