6.4 Η διάλυση των Ηνωμένων Εθνών

Τα εφτά παιδιά θα παραμείνουν όμηροι,
το τρίτο θα έρθει να σφαγιάσει το παιδί του.
Δύο θα τρυπηθούν με σπαθί εξαιτίας του γιου του,
θα επιτεθεί στη Γένοβα και στη Φλωρεντία. (IV-60)


Κατά τη διάρκεια της εποχής των ταραχών, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θα διαλυθεί. Τα πισώπλατα μαχαιρώματα θα φέρουν την κατάρρευση του οργανισμού. Οι χώρες-μέλη, αντί να τιμωρήσουν πολιτικά τους υπεύθυνους, θα στραφούν εναντίον «των παιδιών» τους. Όταν τα πράγματα επιστρέψουν σε μια τάξη και οι άνθρωποι αρχίσουν να καταλαβαίνουν ποιοι ήταν οι υπαίτιοι, θα υπάρξουν πολλές δολοφονίες πολιτικών. Αντί όμως να σκοτώσουν τους αρχηγούς, κάποιες χώρες θα επιλέξουν να επιτεθούν σε έναν από τους οπαδούς του ή στα παιδιά του - «δύο θα τρυπηθούν με σπαθί εξαιτίας του γιου του».


Το «θα επιτεθεί στη Γένοβα και στη Φλωρεντία» περιγράφει την καταστροφή πολιτιστικών κέντρων. «Η Γένοβα και η Φλωρεντία» αντιπροσωπεύουν τα πολιτιστικά κέντρα που θα καταστραφούν καθώς ο Αντίχριστος θα δείξει προτίμηση σ' αυτά κατά τις επιθέσεις του. (βλ. και ΙΙ-84, στο 7.2).