3.2 Η Πολωνία κατακτά την ανεξαρτησία της 

Η πόλη στη χώρα της Ινσουβρίας
θα πολιορκηθεί για επτά χρόνια,
μα ένας μεγάλος βασιλιάς θα έρθει,
θα την απελευθερώσει, και θα την απαλλάξει από τους εχθρούς της. (VII-15)Οι Πολωνοί κερδίζουν την ανεξαρτησία τους και γίνονται δημοκρατικοί μετά από «επτά χρόνια» που δουλεύουν πάνω σε αυτό το σχέδιο. «Ο μεγάλος βασιλιάς» είναι ο αρχηγός της Αλληλεγγύης, Λεχ Βαλέσα, ο οποίος εκλέχτηκε αργότερα πρώτος πρόεδρος της χώρας αυτής, και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.