3. Το Παρόν και το Εγγύς Μέλλον

Τα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα - 20ός αιώνας - και θα συμβούν στο εγγύς μέλλον οδηγούν σε συγκρούσεις και προετοιμάζουν την έλευση της περιόδου των ταραχών. Ο πόλεμος την εποχή αυτή, δεν θα είναι ανοιχτά κηρυγμένος αλλά μία σειρά από γεγονότα που θα οδηγήσουν στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, για παράδειγμα, είχαν συμβεί πολλά γεγονότα που θεωρήθηκαν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αργότερα συνδέθηκαν μεταξύ τους και έγινε αντιληπτό ότι αποτελούσαν μία σειρά γεγονότων, που οδήγησαν στον Πόλεμο αυτό. Εδώ πρόκειται για μία παρόμοια κατάσταση. Όταν η περίοδος αυτή των ταραχών τελειώσει και θα εξετάζουμε τα γεγονότα εκ των υστέρων, η σύνδεσή τους θα είναι προφανής.3.1 Η πτώση του τείχους του Βερολίνου

Το βασιλικό πουλί πάνω από την πόλη του ηλίου
για εφτά μήνες με νυχτερινό τραγούδι θα προειδοποιεί :
το τείχος στην Ανατολή θα πέσει, κεραυνοί και αστραπές,
σε εφτά μέρες, οι εχθροί στις πύλες έγκαιρα. (V-81)


«Το τείχος στην Ανατολή» είναι αυτό που ονομάζετε Τείχος του Βερολίνου. Η πρώτη εικόνα που είδα ήταν πως το τείχος είχε γκρεμιστεί. Θα υπάρξουν αναταραχές - «κεραυνοί και αστραπές» - πριν από την πτώση. «Οι εφτά μήνες» συμβολίζουν έναν πλήρη κύκλο χρόνου, επτά στάδια στα οποία θα ολοκληρωθεί η κατεδάφιση. Είδα «το πουλί» και «τον ήλιο» ως συμβολισμούς της ειρήνης και του φωτός. «Το βασιλικό πουλί» συμβολίζει ακόμα την επικοινωνία, καθώς η πτώση του τείχους όπως την είδα, σήμαινε πως ήρθε η ώρα να ενωθεί η Ανατολή με τη Δύση.

Σημείωση : Εκείνη την περίοδο (αρχές του 1989), που ο Νοστράδαμος έδωσε την υπαγόρευση, φαινόταν αμφίβολο να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά η προφητεία βγήκε αληθινή μέσα σε λίγους μήνες.