2.2 Ο Παστέρ - σταθμός στην ιστορία της Ιατρικής

Κρυμμένο για πολλούς αιώνες, εκείνο που ήταν χαμένο ανακαλύπτεται.
Ο Παστέρ θα δοξάζεται σχεδόν σαν Θεός.
Αυτό συμβαίνει όταν η σελήνη συμπληρώσει τον μεγάλο κύκλο της,
αλλά σύμφωνα με άλλες διαδόσεις, θα δυσφημιστεί. (Ι-25)Τα μυστικά της φαρμακολογίας που ανακάλυψε ο Παστέρ είναι απλά επαν-ανακάλυψη γνωστών πραγμάτων, από τον καιρό της Ατλαντίδας, που όμως χάθηκαν κατά τον μεγάλο σκοτεινό αιώνα. Κάποιες από τις ανακαλύψεις τού Παστέρ θα ξεπεραστούν αργότερα από άλλες πρακτικές΄ θα θεωρηθεί μάλιστα ότι και αυτά που έκανε δεν έγιναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι «σύμφωνα με άλλες διαδόσεις, θα δυσφημιστεί».

Το «όταν η σελήνη συμπληρώσει τον μεγάλο κύκλο της» αναφέρεται στους πολλούς κύκλους της σελήνης, τους οποίους οι επιστήμονες αγνοούν γι' αυτό και επικρατεί σύγχυση ως προς τον σκοπό της κατασκευής οικοδομημάτων, όπως το Στόουνχετζ, για παράδειγμα. Για κάποιον, ο μεγάλος κύκλος της σελήνης, θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον χρόνο από την πτώση του πολιτισμού της Ατλαντίδος μέχρι τη σταδιακή παλινόρθωση του πολιτισμού και την επανανακάλυψη της γνώσης που χάθηκε πριν από αιώνες.

Μερικές φορές, κάποιο πρόσωπο διακρίνεται στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η σύγχρονη ιατρική, όπως τη γνωρίζετε, δεν θα υπήρχε αν δεν είχε προηγηθεί το έργο του Παστέρ.