2. Τετράστιχα που αφορούν στο Παρελθόν

Κρίνω σκόπιμο να ερμηνεύσω επιλεκτικά μερικά τετράστιχα που αφορούν στο παρελθόν και σε γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί. Έτσι θα κατανοήσετε τον τρόπο που σκέπτομαι, τη χρήση των πολύπλοκων συμβολισμών και τη λογική του κώδικα ερμηνείας.

Μην ξεχνάτε, επίσης, πως ένα τετράστιχο μπορεί να αναφέρεται σε περισσότερα από ένα γεγονότα, καθώς η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Αν, λοιπόν, το τετράστιχο έχει ήδη επαληθευτεί, μπορείτε να έχετε πληρέστερη εικόνα του τι συνέβη και στα δύο γεγονότα και να δείτε με ποιο τρόπο ένα τετράστιχο εξυπηρετεί και τα δύο.

Σας προτείνω, λοιπόν, να επικεντρωθούμε σε ορισμένα από τα τετράστιχα που περιγράφουν κάποια γεγονότα των τελευταίων 100 ετών περίπου.2.1 «Ένας αιώνας πολύ διαβολικός»

Όχι ύστερα από πολύ, όλα θα οργανωθούν΄
περιμένουμε έναν αιώνα πολύ διαβολικό.
Η πολιτεία των μασκοφόρων και μοναχικών πολύ αλλαγμένη,
λίγοι θα διαπιστώσουν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν τη θέση τους. (II -10)


Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η ιστορία της Ασίας σφραγίστηκε από επαναστάσεις και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. «Η πολιτεία των μασκοφόρων και μοναχικών» που εμφανίζεται «πολύ αλλαγμένη», είναι η κατάργηση του κοινωνικού συστήματος με τις κάστες στην Ινδία. Ο στίχος «λίγοι θα διαπιστώσουν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν τη θέση τους» αφορά το νέο καθεστώς στο Ιράν, μετά τον Σάχη. Όσοι ήταν μαζί του προσπάθησαν, μετά το θάνατό του, να παρουσιαστούν διαφορετικοί και να αρνηθούν κάθε σχέση μαζί του. Όσο για τον «πολύ διαβολικό αιώνα», αναφέρεται στα 100 περίπου χρόνια που θα μεσολαβήσουν από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι και το τέλος της Εποχής των Ταραχών στη Γη, χρόνια κάθε άλλο παρά ειρηνικά.