2.3 Άνοδος του κομμουνισμού στη Σοβ. Ένωση

Σε κείνους τους τόπους και καιρούς που το κρέας δίνει τη θέση του στο ψάρι,
ο κοινός νόμος θα επιβληθεί με αντίδραση.
Ο παλιός θα μείνει ισχυρός, κατόπιν αποσύρεται από τη σκηνή,
κατόπιν το «Πάντα κοινά φίλων» φεύγει πολύ μακριά. (IV -32)


Εδώ περιγράφεται η άνοδος και η ανάπτυξη του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση. Οι αρχές του κομμουνισμού είναι αναμφίβολα σωστές, ωστόσο οποτεδήποτε επιχειρείται η χειραγώγηση των ανθρώπων, τα συστήματα αποτυγχάνουν. «Το κρέας» που «δίνει τη θέση του στο ψάρι» είναι ένας τρόπος να μιλήσω για τη Ρωσία, καθώς αναφέρομαι στη γη που επεκτείνεται προς τον Αρκτικό Ωκεανό. Στην εποχή μας είχαμε βασιλείς, τώρα έχετε δικτάτορες και προέδρους. Βλέπετε, ο κόσμος δεν αλλάζει και πολύ ακόμα και μέσα σε πέντε αιώνες!