1.10 Πολύτιμο εργαλείο τα ΤαρόΤα Ταρό είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, ιδανικό για να αναπτύξετε τον ψυχικό και τον πνευματικό σας εαυτό, αλλά και για τη μεταξύ σας επικοινωνία. Στην εποχή μου, τα σύμβολα του Ταρό χρησιμοποιούνταν για τη μετάδοση μυστικών μηνυμάτων μέσω αλληλογραφίας. Το Ταρό είναι πολύπλευρο, ευέλικτο, με πολλές χρήσεις και εφαρμογές, και θα αποδειχτεί πολύ σημαντικό, κατά την περίοδο των ταραχών. Όσοι έχουν εξοικείωση με τα Ταρό, θα βοηθήσουν ιδιαίτερα, εργαζόμενοι κυρίως μέσα από παράνομες, μυστικές οργανώσεις, στο να διατηρείται η αληθινή ψυχική και η φυσική επικοινωνία, η οποία θα είναι απαγορευμένη.


Γνωρίζω ότι εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες Ταρό στην εποχή σας όπως επίσης και ότι οι κάρτες έχουν διαφοροποιηθεί. Μέσα από το πέρασμα των αιώνων τα Ταρό διαμόρφωσαν διάφορα συστήματα με διαφορετικά σύμβολα, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να βρει τα σύμβολα εκείνα που εναρμονίζονται καλύτερα με το ψυχικό του επίπεδο. Η γνώση αυτή ήταν επικίνδυνη στην εποχή μου και κατά βάθος είναι επικίνδυνη και στη δική σας εποχή, αλλά δεν το έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα. Ο καιρός της απαγόρευσης είναι πολύ κοντά και κάθε γνώση που διευρύνει τον νου και κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται, θα θεωρείται επικίνδυνη. Τα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας, στον αιώνα μας, που φαντάζουν τρομακτικά, θα μοιάζουν με παιδικά παιχνίδια μπροστά σ' αυτά που έρχονται.