7.2 Η Ιταλία υποφέρει από την ξηρασία

Ανάμεσα στην Καμπανία, τη Σιέννα, τη Φλωρεντία και την Τοσκάνη,
δεν θα βρέξει ούτε σταγόνα για έξι μήνες και εννέα μέρες.
Μια ξένη γλώσσα θα μιλιέται στη Δαλματία,
θα κατακλύσει τη χώρα, ερημώνοντας όλη τη χώρα. (II-84)Αυτό αφορά την περίοδο των ταραχών. Η ξηρασία αναφέρεται στις κλιματολογικές αλλαγές που θα συμβούν την εποχή αυτή, παράλληλα με τις γεωλογικές. Η «ξένη γλώσσα, που θα μιλιέται και θα κατακλύσει τη χώρα», αφορά τις δυνάμεις του Αντίχριστου που θα καταλάβουν την Ιταλία, και, όπως ανέφερα προηγουμένως, και την Ελλάδα, καταστρέφοντας τα πολιτισμικά κέντρα και καταρρακώνοντας το ηθικό των λαών.
Τα ονόματα των πόλεων, που αναφέρω, είναι ενδεικτικά του τμήματος της Ευρώπης που θα υποφέρει από την ξηρασία, δηλαδή κυρίως της Ιταλίας. (βλ. και ΙV-60, στο 6.4).