3.21 Ευρήματα από αρχαία Ελλάδα


Κάτω από τα αρχαία κτίσματα των Εστιάδων,
όχι μακριά από το ερειπωμένο υδραγωγείο.
Θα βρεθούν απαστράπτοντα μέταλλα του Ηλίου και της Σελήνης,
ο χρυσός λύχνος του Τραϊανού, αναμμένο, λεηλατημένο. (V-66)


Νέα αλλά ταυτόχρονα αρχαία γνώση θα έρθει στο φως και θα φωτίσει την ανθρωπότητα. Αυτό συμβολίζει «ο χρυσός λύχνος» : τις ιστορικές πληροφορίες και τη γνώση που έχει θαφτεί πολύ παλιά. Το έναυσμα για την έρευνα και την ανακάλυψη είναι τα πολλά υπόγεια περάσματα και οι μυστικές σήραγγες, που είναι γνωστές εδώ και καιρό στους ερευνητές.


Η επιστημονική και φιλοσοφική γνώση που θα ανακαλυφθεί, θα συμπέσει με την ταυτόχρονη ανακάλυψη εγγράφων και συγγραμμάτων σε άλλες χώρες, τα οποία θα συμπληρώνουν και θα επικυρώνουν το ένα το άλλο. Μεγάλοι στοχαστές, οι αρχαίοι Έλληνες, με ριζοσπαστική σκέψη, γνώριζαν τον έλεγχο του μυαλού πάνω στο σώμα και την ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες.