3.8 Μετανάστευση Αλβανών στην Ελλάδα


Στη μεγάλη αγορά που ονομάζεται των ψευτών,
απ' όλο το Torrent και την πεδιάδα της Αθήνας
θα εκπλαγούν από τα ελαφρώς οπλισμένα άλογα, από τους Αλβανούς,
όταν ο Άρης βρίσκεται στον Λέοντα και ο Κρόνος στον Υδροχόο. (V-91)


Μεγάλοι κλυδωνισμοί αναμένονται στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά - «τη μεγάλη αγορά που ονομάζεται των ψευτών» - και κυρίως στις Ανατολικές χώρες. Θα υπάρξει γενικότερη αναταραχή στις Βαλκανικές χώρες, καθώς και μαζική μετανάστευση, κυρίως από Αλβανούς στην Ελλάδα - «την πεδιάδα της Αθήνας». «Τα ελαφρώς οπλισμένα άλογα» σημαίνει ότι στην αρχή οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι τα προβλήματα είναι ελαφρά ενώ μετά θα αποδειχθεί ότι ήταν πολύ πιο σοβαρά.