1.3 Τα χαρακτηριστικά του αγωγού


Η επιλογή του κατάλληλου ανθρώπου-αγωγού για μία συγκεκριμένη υπαγόρευση είναι σοβαρή υπόθεση. Σύμφωνα με τον Νοστράδαμος, ο αγωγός θα πρέπει να είναι αρκετά μορφωμένος με πλούσιο λεξιλόγιο ώστε να μεταφράζει με ευκολία τις πνευματικές έννοιες και να μπορεί να τις εκφράσει στη γλώσσα του. Μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα αλλάζει μέσα στους αιώνες ... Επίσης είναι απαραίτητο ο αγωγός να κατέχει βιωματικά τις έννοιες που καλείται να εκφράσει, ώστε να λαβαίνει την υπαγόρευση με την πιο περιεκτική μορφή. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να δώσεις υπαγόρευση αστρολογικού περιεχομένου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, σε κάποιον που δεν κατέχει τις αντίστοιχες έννοιες. Έχει παρατηρήσει, λέει, πως αν υπαγορεύει γρήγορα, πριν ο αγωγός έχει την ευκαιρία να σκεφτεί τότε το υποσυνείδητό του, που έχει συνήθως την τάση να μπερδεύει τα πράγματα, δεν θα προλάβει να αναμειχθεί.

Ο αγωγός πρέπει ακόμα να είναι ψύχραιμος, γιατί αν κατακλυστεί από συναισθήματα, κανείς δεν μπορεί να κοινωνήσει τίποτα μέσα από αυτόν. Ακόμα, πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλος, πρόθυμος να μάθει καινούργια πράγματα και να αδράξει τη γνώση.

Ο κάθε αγωγός έχει τη δική του αντίληψη για τον κόσμο και τις δικές του ιδέες σχετικά με την επικοινωνία και τη φιλοσοφία. Έτσι κάποιες από τις έννοιες μπορεί να εκφραστούν διαφορετικά ή μπορεί να φαίνεται ότι μοιάζουν αλλά να μην είναι ίδιες.
Η βούληση και η πίστη σου ότι η επικοινωνία με την άλλη πλευρά είναι εφικτή, σου επιτρέπει και να την επιτύχεις. Ακόμα, συντελεί στην επικοινωνία το σχήμα σκέψης που δημιουργείς, η προθυμία να γίνεις μέσο και να ακούσεις, και η επιθυμία και πρόθεσή σου να εκπληρώσεις αυτή την εργασία. Κι εγώ απ' την πλευρά μου, λέει ο Νοστράδαμος, είμαι ανοιχτός και καλώ στα ίδια δονητικά πρότυπα. Άρα είναι αμοιβαία επιθυμία να έχουμε αυτή τη σύνδεση.

Πράττει κανείς σωστά όταν ακολουθεί τα συναισθήματά του, στην ερμηνεία χρονομετρικών συμβόλων. Τα συναισθήματά σου είναι οι ψυχικοί οδηγοί σου, οι οποίοι σε βοηθούν και σε ενισχύουν ενώ σε παρακολουθούν από τα ανώτερα πεδία τους. Μ' αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στο να αυξηθεί η επίγνωσή σου στο θέμα που καταπιάνεσαι.