«Η σεξουαλική δύναμη ή ο φτερωτός Δράκοντας»

Ας διαχυθούμε στην απεραντοσύνη!

Η αγάπη θα μείνει ένα θέμα που θα αντιμετωπίζει αιώνια η ανθρωπότητα. Η μόνη παραλλαγή θα είναι στον τρόπο που θα την καταλαβαίνει και θα την εκδηλώνει. Στο μέλλον, κάθε ανθρώπινο ον θα μάθει να αγαπά όλες τις γυναίκες, όλους τους άντρες, την απεραντοσύνη, να γεμίζει την καρδιά του και την ψυχή του από τη μεγαλοπρέπεια του Ουρανού: δε θα υπάρχει πια θέση στην αγάπη του για ένα εγωιστικό, προσωπικό και περιορισμένο στοιχείο.