«Η δύναμη της σκέψης»

Επάνω σε τι συγκεντρώνονται οι Μύστες;

(...) Τότε λοιπόν, επάνω σε τι συγκεντρώνονται οι Μύστες; Σε άλλες δραστηριότητες, πολύ πιο σημαντικές. Εργάζονται για να παράγουν ευεργετικές μετατροπές μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Γιατί μόλις γίνουν αυτές οι μετατροπές μέσα στο μυαλό τους, εκείνο θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει με το συναίσθημα, το συναίσθημα με τις πράξεις... κι έτσι οι άνθρωποι θα καταλήξουν να πάρουν τη σωστή κατεύθυνση.

Να λοιπόν μία δραστηριότητα πολύ χρησιμότερη από το να συγκεντρωθεί κάποιος για να μετακινήσει, να σηκώσει ή να λυγίσει αντικείμενα, γιατί όταν οι άνθρωποι αφοσιώνονται σ' αυτού του είδους τις ασκήσεις, δεν κάνουν τίποτα μέσα στην ψυχή, την καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων για να τους βελτιώσουν, να τους εκπαιδεύσουν και να τους οδηγήσουν προς το Θεό. Ορισμένοι γιόγκι ή μάγοι στάθηκαν σε φαινόμενα μιας τόσο μικροσκοπικής σπουδαιότητας, ενώ οι αληθινοί σοφοί λένε: «Είναι δυνατό, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά να χάσουμε τόσο χρόνο και τόση ενέργεια, για να πετύχουμε τι; Τόσο λίγα! Άρα δεν αξίζει τον κόπο. Θα συγκεντρώσουμε την ενέργειά μας για να εργαστούμε σε άλλους τομείς που είναι εκατομμύρια φορές πιο σημαντικοί για το μέλλον της ανθρωπότητας.» Να πως σκέφτονται οι σοφοί.