33. Συστηματική παρατήρηση της αύρας


Ιανουάριος 2002. Η φίλη έχει συγκεντρωθεί σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και του στέλνει ενέργεια. Βλέπω να φεύγουν μπροστά από το πρόσωπό της σε σχηματισμούς, όπως φαίνεται στο σκίτσο, τα ημικύκλια αυτά. «Πετάνε» σε γεωμετρικό σχηματισμό, σε απόλυτα ίσες αποστάσεις. Θυμίζει σμήνη πουλιών. Κινούνται μέσα στο δωμάτιο διαγώνια και μετά χάνονται. Σε λίγο και νέο «σμήνος» εμφανίζεται και πάλι, το οποίο κάνει την ίδια πορεία. Όσο διαρκεί η συγκέντρωσή μου, αυτό συνεχίζεται.

Το χρώμα των ημικύκλιων είναι μωβ πολύ σκούρο κι έχει κυανό περίγραμμα. Παρατηρώ ότι το χρώμα των σχημάτων είναι όμοιο με τα δύο κυρίαρχα χρώματα της αύρας της φίλης που είχα δει αρχικά. Φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει όταν κάποιος στέλνει ενέργεια.

Διαβάζω στο βιβλίο του Λίντμπιτερ και της Μπεζάντ, «Σκεπτομορφές», (βλέπε τις εικόνες αριστερά και κάτω): «Οι εικόνες (αυτές) είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας ενός φίλου να στείλει επιβοηθητική σκέψη και μας προσέφερε τα σκίτσα. Εργαζόταν κάθε μέρα σε κάποια καθορισμένη ώρα.

Μερικές φορές οι μορφές ήταν αόρατες από το μεταδότη, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις συλλαμβάνονταν από το δέκτη, ο οποίος ταχυδρομούσε αμέσως στον αποστολέα των σκεπτομορφών πρόχειρα σχέδια από ό,τι είχε δει. Ο τελευταίος, αφού έστειλε τις εικόνες, πολύ ευγενικά έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις. (...)
Οι μπλε μορφές που παρουσιάζονται στα συνημμένα έγχρωμα σχεδιαγράμματα φαίνεται να αντιπροσωπεύουν το στοιχείο της αφοσίωσης στη σκέψη.


Οι κίτρινες παραστάσεις συνοδεύουν την προσπάθεια της μετάδοσης διανοητικής σταθερότητας ή νοητικής δύναμης και θάρρους. Το τριανταφυλλί ροζ εμφανίζεται όταν η σκέψη πλημμυρίζει από τρυφερή συμπάθεια. (...) Με αυτόν τον τρόπο πολλές λεπτομέρειες μπορούν να ελεγχθούν και να συγκριθούν μέσα από αντίθετες οπτικές γωνίες, ενώ η φύση της επίδρασης στην επικοινωνία προσφέρει μια ακόμη επιβεβαίωση...

Τα λίγα αυτά σχήματα δίνουν μια πολύ μικρή ιδέα της ποικιλίας των λουλουδόμορφων και των γεωμετρικών παραστάσεων που παρατηρήθηκαν, επειδή καμιά ζωγραφική και κανένα χρώμα δε φαίνεται ικανό να αναπαραστήσει την εκτυφλωτική ομορφιά των ζωντανών χρωμάτων.
»

Συνεχίζω την παρατήρηση της αύρας και την επιβεβαίωση των όσων βλέπω.